Rólunk

Gépbeszerzés kapacitásbővítés érdekében a GAZDA – PROFIL Kft-nél


A kedvezményezett neve: GAZDA-PROFIL Kft
A projekt címe: Gépbeszerzés kapacitásbővítés érdekében a GAZDA – PROFIL Kft-nél
A szerződött támogatás összege: 5 406 000 Ft
A visszatérítendő kölcsön összege: 10 812 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 30 %
A projekt befejezési dátuma: 2018.12.31
A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-01388
A fejlesztésem célja, hogy a vállalkozásom által végzett építési terület előkészítése munkák
során végzett gépi földmunka szolgáltatásom technológia színvonala és kapacitása
növekedjen, melynek érdekében 1 db új JCB 3CX SM Tier4F típusú kotró-rakodógép
beszerzését tervezem megvalósítani. A jelenlegi Bobcat típusú kotró – rakodó gépem kanál
kapacitása 0,43 m3, a beszerezni tervezett új gép kanál kapacitása 1 m3, ezáltal a gépparkom
rakodási kapacitása több mint 200%-al fog növekedni a fejlesztést követően. Az új gép
technológia korszerűségének és többlet kapacitásának köszönhetően egységnyi munkát 50%-
al kevesebb gépköltséggel tudok elvégezni, így növekedni fog a vállalkozásom
költséghatékonysága is, mely pozitívan fog hatni a versenyképességemre. A technológiai
korszerűsítést az is indokolja, hogy a kotró – rakodó gépem közel 20 éves, a kiépítése alapján,
csak tolólappal rendelkezik, mélyásás, árokásás nem végezhető vele, a fenntartási költségei is
egyre növekszenek. A beszerezni tervezett gép minden paraméterében nagyságrendekkel
nagyobb kapacitásra és komplexebb munkák végzésére lesz képes (rakodás, mélyásás). A
fejlesztés hatására bővülni fog a vállalkozásom által elvégezhető munkafolyamatok száma is,
mivel a rakodás és tolólappal történő terep előkészítésen túl alkalmas leszek mélyásás,
árokásási feladatok elvégzésre is, így a megrendelési állományom további növekedése vérható
a fejlesztés hatására. A vállalkozásom által nyújtható szolgáltatások bővülésének
köszönhetően a releváns piacon betöltött pozícióm erősödni fog, a meglévő alvállalkozói
tevékenységen túl, kisebb helyi és tréségi munkákban, magán építkezéseken fővállalkozóként
is meg tudok jelenni a gépi földmunkák tekintetében.
Az új gép kezeléséhez és működtetéséhez releváns végzettséggel rendelkezem, így a
szükséges humánerőforrás a fejlesztés használatához biztosított. A korszerű technológiának
köszönhetően a szolgáltatásaim önköltsége üzemórára vetítve csökkenni fog, ugyanis a
meglévő kapacitáshoz
képest a gépem rakodó kapacitása 200%-ot meghaladóan fog növekedni, így egységnyi idő
alatt több munkát fogok tudni elvégezni, ami javítja a költséghatékonyságomat, ezáltal javul a
vállalkozásom üzleti eredményessége is. A fejlesztés hatására a bevételeim több, mint 5%
mértékben fognak növekedni. A meglévő munkavállalói létszám bővítését nem tervezem,
azonban a megrendelési állomány növekedése esetén szükség esetén új munkahelyek
létesítésére kerülhet sor. Összességében elmondható, hogy a vállalkozásom fejlődésének szűk
keresztmetszetét a meglévő géppark korszerűtlensége és korlátozott kapacitása jelenti. A
további fejlődés, valamint a munkahelyek hosszú távú megőrzése érdekében a technológiai

korszerűsítéssel együtt járó kapacitásbővítés elsődleges fontossággal bír, melynek hatására a
megrendelőim felé nagyobb kapacitásokat tudok biztosítani, költséghatékonyan, így a
vállalkozásom versenyképessége jelentős mértékben fog növekedhet.

© 2014 Gazda-Profil Kft.